1962 yılı Aydın doğumluyum. 1979 yılında Aydın Lisesi’ni bitirdim. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek öğretime başladım ve 1985 yılında tıp doktoru oldum.

1985-1986 yıllarında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde mecburi hizmetimi yaptım. 1987-1991 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi gördüm ve 1991 yılında iç hastalıkları uzmanı oldum.

1992 yılında Genelkurmay Başkanlığı’nda kısa dönem askerlik yaptım. 1991-1994 yıllarında yine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda romatoloji yan dal uzmanlık eğitimi aldım ve 1994 yılında romatoloji yan dal uzmanı oldum.1994-1996 yıllarında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Acil Servis şefi olarak çalıştım. 1994 yılında Doçent ünvanı aldım. 1996-2003 yılları arasında Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Romatoloji Bilim Dalı başkanı olarak çalıştım.

2000 yılında Profesör oldum. 2003-2016 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurucu Romatoloji Kliniği Şefi (Eğitim ve İdari Sorumlusu) olarak çalıştım. 2005-2010 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İç Hastalıkları Klinikleri Koordinatör Şefliği ve Aile Hekimliği Eğitim Koordinatörlüğü yaptım. Yine 2005-2010 yılları arasında Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü İlaç Ruhsat Komisyonu’nda çalıştım.

2013-2016 yılları arasında Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yaptım. İlaç ve Tedavi Dergisi, Romatoloji Bülteni, Ağrı Serisi, Olgu Serisi ve Romatoloji Gündemi gibi tıp dergilerinde ve 10 adet tıbbi kitapta yayın kurulu üyeliği/editörlük yaptım. 2003-2011 yılları arasında kısmi zamanlı olarak özel muayenehanemde de çalıştım.

Emekli olduktan sonra şimdi yeniden muayenehane açarak özellikle “ikinci görüş”ağırlıklı olmak üzere romatizmal hastalıkların rasyonel tanısı ve tedavisi ile hastaların ve toplumun bilgilendirilmesi için çalışmalarıma devam etmeye karar verdim.

Bu Web sayfası yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgiler, hiçbir zaman hekim muayenesinin veya hekim değerlendirmesinin yerini alamaz. Bu nedenle kişisel tanı ve tedavi amacı ile kullanılmamalıdır.